Po_name Big Rapids
Pop1999 19075
Zipcode 49307
Count 5