···
RETURN

Haaland, Jan I.

Ph.D. 1984  Norges Handelshoyskole
Location (2018): NHH
Student(s)
1 listed
Ulltveit-Moe, Karen-Helene (ne Midelfart)
GrandStudent(s)
1 listed
Moxnes, Andreas